agendaitem

Seminar Energietransitie voor de industrie

Wanneer

22 Nov 2018

Platform

Het Nieuwe Produceren

Organisatie

KWA

In het klimaatakkoord van Parijs zijn afspraken vastgelegd om opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat moet worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. Vanuit de 5 klimaattafels wordt hier invulling aan gegeven met het Klimaatakkoord, om de CO2-emissie te reduceren. Er ligt een zware opgave voor de industrie, in de fabrieken moet het gebeuren. Zij moeten zelf invulling geven aan de energietransitie. Dit seminar met de titel ‘Energietransitie in uw fabriek. Van binnen naar buiten!’ geeft antwoord op de vraag die ieder producerend bedrijf zich stelt: hoe worden wij energieneutraal in 2030?

De visie op de energietransitie is volgens KWA Bedrijfsadviseurs dat de analyse start in de kern van de fabrieken: het productieproces. Van binnen naar buiten.  Tijdens het seminar komen onderwerpen als het analyseproces, big data, monitoring, ICT, industrie 4.0 en energiemanagement aan bod.