agendaitem

Praktijk­­­cases Behan­de­ling Industrieel Afvalwater 2018

Wanneer

31 mei 2018

Platform

Watervisie

Organisatie

KNW

Bij BASF in Antwerpen wordt op 31 mei de bijeenkomst ‘Praktijk­­­cases Behan­de­ling Industrieel Afvalwater 2018’ georganiseerd. De procesvoering van industriële afvalwaterzuiveringen blijkt in de praktijk vaak veel complexer dan verwacht. Problemen die optreden hangen vaak samen met grote varia­ties in de samenstelling van het te zuiveren afvalwater, en met de kwaliteit van het actief slib in de installatie.

Dankzij diverse onderzoeken naar oorzaken en oplos­sin­gen is veel kennis opgebouwd bij Nederlandse en Vlaamse bedrijven. Dit symposium is dan ook bedoeld om interactief kennis uit te wisselen over praktijk­cases in de industrie, waarbij een gekozen aanpak heeft geleid tot oplossing van de problemen. Dit vanuit de gedachte ‘waarom zouden we het wiel opnieuw uit willen vinden?’

Tijdens dit 6e Symposium leveren opnieuw veel bedrijven een bijdrage door kennis te delen, met presentaties door Steven Meul (BASF Antwerpen), Johan Blom (TAUW), Rudy Lamond (Air Liquide), Rob Van den Broeck (Aaqua), Joost Smetsers (HydroBusiness; Vion Boxtel) en Riet Cornelissen (TNAV). Verder oa. een bezoek aan de zuiveringsinstallatie van BASF Antwerpen, en posterpresentaties van het IMPROVED programma.