agendaitem

Middagsymposium ‘Wateroverlast en Aansprakelijkheid’

Wanneer

17 Sep 2018

Platform

Watervisie

Organisatie

KNW

De laatste jaren heeft Nederland heel wat extreme buien te verduren gehad. Soms met aanzienlijke wateroverlast en schade tot gevolg, zeker ook in Oost-Brabant en Noord-Limburg. De KNW-themagroep Bestuurlijk-Juridische zaken organiseert op maandagmiddag 17 september een symposium over ‘Wateroverlast en Aansprakelijkheid’, in samenwerking met Waterschap De Dommel. Na een beeldende inleiding van het waterschap over de gevolgen van dergelijke neerslag, volgen juridische inleidingen over de problematiek van zowel het buitengebied als de bebouwde kom. Hoe verhouden extreme buien zich tot de geldende normering? Wat mag er van een waterschap, gemeente en ook particulieren worden verwacht? Hoe ontwikkelt zich de jurisprudentie? Welke schade is verhaalbaar? Wat de verhaalbaarheid betreft komt ook de mogelijkheid van verzekeringen aan bod.

Wellicht vindt u deze events ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.