Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch

 

13.00 uur Start congres

 - Introductie dagvoorzitters Wim Raaijen (Hoofdredacteur Petrochem  en Duurzaam Geproduceerd) en Arne Verliefde. Verliefde is als hoogleraar van de Universiteit van Gent betrokken bij het Resource Recovery Technology (R2T) consortium en CAPTURE (Centre for Advanced Process Technology for Urban Resource Recovery die beide kijken naar watervalorisatie en afvalloze productie.


- Keynote: Paul McNicholas (Worldwide Head Water Treatment at Air Liquide) Paul McNicholas heeft dertig jaar ervaring met industriewaterbehandeling en houdt zich bij gassenproducent Air Liquide bezig met troubleshooting, productie en training. McNicholas liedt het waterbehandelingsteam van grote Europese projecten. 

 

- Pitches Water Innovator of the Year 2017, met kandidaten:

 

 • Willy Verstraete - Power-to-protein
  Willy Verstraete, emeritus professor van de Ugent concentreert houdt zich momenteel bezig met de productie van hoogwaardige eiwitten uit restwaterstromen. Het microbiële proces kan, door de voeding en procesparameters te veranderen, ook vetten of andere speciale stoffen maken. Verstraete: ‘Veel waterzuiveringen zijn ingericht op het verwijderen van stikstof door denitrificatie. Daarmee gooi je echter een waardevolle grondstof weg. Onze insteek bestaat erin de stikstof af te zonderen op een nette manier en dan deze op te werken tot microbieel proteïne (ProMic).’ De organismen die Verstraete ontwikkelde weten wel raad met ammoniak en maken onder aerobe omstandigheden celmateriaal dat rijk is aan aminozuren.

 

 • Royal HaskoningDHV - NEO-Alginaat
  De tweede kandidaat is Royal HaskoningDHV met de productie van alginaat: een hydrofiel polymeer dat normaal gesproken wordt gewonnen uit zeewier. De papier- en kartonindustrie gebruikt alginaat als coating zodat inkt zich goed over het papier verspreidt. Nu wil het toeval dat Nereda slibkorrels alginaat-achtig polysacharide (ALE) produceren, maar de onderzoekers noemen het ook wel Nereda Opgewekt (NEO) alginaat. Paul Roeleveld, directeur business development bij Royal HaskoningDHV, kan inmiddels melden dat de eerste twee test extractie-installaties worden gebouwd. Een installatie komt in Epe, waar het huishoudelijk Nereda slib verwerkt en één komt in Zutphen, waar NEO-alginaat uit industrieel Nereda slib wordt gewonnen.

 

 • Pathema – Vortex Generator
  Een andere veelbelovende techniek komt van Pathema. Het bedrijf ontwikkelde het IVG-IL -Industrial Vortex Generator - In Line- systeem. Dit is een chemicaliën vrije oplossing voor het voorkomen van kalk en ijzeraanslag, scaling en biologie in reiniging- of productieprocessen. Het principe is gebaseerd op de verandering van het kalkkristal dat plaatsvindt op het moment dat het kalkhoudende water door een drie dimensionale draaikolk gaat. Deze draaikolk komt tot stand door het gebruik van de gepatenteerde Vortex generator. In combinatie met een UV-C straling-techniek ontstaat een poortwachtersysteem dat kalk- en ijzeraanslag, biologie en opvoerdruk controleert aan het begin van het proces.

 

 • Water & Energy Solutions - Thermfilly, gruisontwatering, membraanfilterpersen en ULTD
  Water & Energy Solutions combineert samen met waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa een viertal technieken. De eerste is Thermfilly, waarmee dertig procent meer biogas uit slibgisting kan worden gehaald. Met gruisontwatering kan het drogestofgehalte van de slibkoek bij mechanische ontwatering van 25 procent naar 35 tot 40 procent worden verhoogd. Met het inzetten van membraanfilterpersen kan het slibkoek drogestofgehalte verder omhoog tot zo’n 40 a 45 procent drogestof. Als laatste droogt men de slibkoek met ultra lage temperatuur droging via warmtepompen op een temperatuur van 35 graden Celsius. Volgens Aaldrik Haijer van Water & Energy Solutions bespaart de combinatie van nieuwe en bestaande technieken minstens vijftig procent energie in de slibverwerkingsketen.

 

14.45 uur Pauze

 

15.15 uur Vervolg programma

- Interviews met diverse onderzoekers en ondernemers rondom het thema: Waterdragers. Met bijdragen van:

 

 • Frank Oesterholt - KWR
  De industrie past op grote schaal open recirculerende koelwatersystemen toe voor de afvoer van laagwaardige, overtollige warmte naar de omgevingslucht. Hierbij worden chemicaliën aan het recirculerende koelwater toegevoegd om scaling, corrosie en microbiologische groei (biofilmvorming) in het systeem te voorkomen. Uit het TKI Watertechnologie-onderzoek ‘Koelwaterconditionering in de toekomst’ blijkt dat het ontharden van het suppletiewater van koelwatersystemen ervoor kan zorgen dat er minder water en chemicaliën nodig zijn.

 

 • Menno Plantenga - ISPT
  Tijdens de winning en productie van aardgas wordt veel met schuimmiddel vervuild water geproduceerd. Een onderzoek van ISPT naar de inzet van silicium carbide (SiC) membranen leidde tot verrassende resultaten die ook interessant zijn voor andere processen.

 

 • Richard ten Hagen - Saneral World
  Met de Saneral Ecotender kan iedere ondernemer die een oplossing heeft voor een afvalstroom in de industrie gemakkelijk zijn idee aandragen. Directeur Richard ten Hagen denkt dat dit de weg is naar een ‘zero-waste Europe’.

 

 • Niels Groot - DOW Benelux
  Afgelopen jaar is na vier jaar intensieve samenwerking officieel een einde gekomen aan het Europese onderzoeksproject E4water. In dit omvangrijke project werkten negentien Europese bedrijven en kennisinstituten aan een doorbraak op het gebied van integraal en energie-efficiënt watermanagement. Dow Terneuzen onderzocht samen met Evides Mild Desalination en keek of het mogelijk is om via een milde ontzilting brakke, lokale waterstromen op te werken tot kwalitatief goed industriewater.

 

 • Han van de Griek - Rinew
  Uit afvalwater kunnen veel waardevolle grondstoffen terug worden gewonnen, zoals water, papiervezels en fosfaat. In de toekomst misschien ook wel zink en goud. RINEW staat voor Rotterdam Innovative Nutrients Energy and Watermanagement en is een onderzoek naar het op een innovatieve en duurzame manier hergebruiken van nutriënten, energie en water afkomstig uit afvalwater. RINEW zet in op afvalwaterzuivering in stedelijk gebied waarbij de teruggewonnen grondstoffen zoveel mogelijk lokaal worden afgezet.

 

- Bekendmaking winnaar verkiezing Water Innovator of the Year 2017

 

17.00 uur Slotlezing

 

17.30 uur Borrel

 

18.30 uur Einde congres

Partners Watervisie Platform

 

 

Leden Watervisie Platform

 

 

 

 

 

Watervisie is een uitgave van Industrielinqs Pers & Platform.
© 2017 www.watervisie.com - alle rechten voorbehouden.