agendaitem

‘Veiligheid, een ‘broodje aap’ verhaal?’

Wanneer

31 okt 2017

Platform

Petrochem

Organisatie

Dutch Power

Het onderwerp dat ons allemaal verbindt is veiligheid. Veiligheid van onze medewerkers, gebruikers en direct omwonenden van onze infrastructuur. Veiligheid is gebaseerd op techniek, procedures, regelgeving en bewustwording van menselijk gedrag. Als we veilig willen werken en een veilige werkomgeving willen, dan zullen we het menselijk gedrag moet doorgronden (lees het menselijk brein) en hoe we dat positief kunnen beïnvloeden.

Op dinsdag 31 oktober focussen we ons op de relatie tussen veiligheid en het menselijk brein. De praktijk leert dat ondanks alle aandacht voor veiligheid; veiligheidstrainingen, bewustwordingsprogramma’s, certificering van medewerkers en leveranciers er nog ongelukken gebeuren als gevolg van onachtzaamheid, menselijke fouten en routinematig werken. Ons belangrijkste instrument om veilig te werken is ons brein, maar van de basis tot de top van onze bedrijven weten we vrijwel niets over de werking van ons brein in de relevantie ervan voor de veiligheid.